TOP

Volim da čitam, istražujem i uvek sam spreman za neke nove izazove. Za sebe smatram da sam komunikativan i veoma družuljubiv. Pridružio sam se YT timu da bih izrazio svoje mišljenje kroz tekstove i naučio nešto novo.

U vremenu masovnog odlaska ljudi iz Srbije, kraljevska porodica je ipak odlučila da se vrati. Ni pandemija koronavirusa ih nije sprečila da napuste London i presele se u Beograd.

"Svako doba ima svoju vrstu rata, sa svojim ograničavajućim preduslovima, i svojim posebnim predrasudama."

"Iz godine u godinu raste evroskepticizam kod mladih u Srbiji, a jedini razlog za to vidim što ceo taj proces traje beskonačno dugo."

Svaki punoletni građanin u Republici Srbiji, ima pravo na služenje vojnog roka a Youth Vibes istražuje da li su mladi zaista zainteresovani za takvo iskustvo.

"Ljubav prema sebi, sopstvenoj naciji je potrebna da bi imali lični i društveni identitet."

Vrhunac njegovog bogatstva se procenjuje na današnjih 17 milijardi dolara. Takođe je zapošljavao preko 50.000 radnika.

"Slava, to je jedina čovekova sreća koja nije spokojna i koja je najskuplje plaćena."- Jovan Dučić