TOP

Moje ime je Luka i student sam 4. godine međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Ljubljani. Nauku sam zavoleo u Petnici i od tada se bavim istraživačkim radom. Povremeno radim i kao demonstrator u naučnom centru u Ljubljani. Promociju nauke posmatram kao svoj zadatak i zbog toga sam i postao deo YouthVibes-a!

Nešto veći broj srpskih maturanata je u poslednjih nekoliko godina upisao fakultete u Sloveniji, a nekolicina ih je i na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani. Nekoliko ih je učlanjeno u studentsko društvo za međunarodne odnose Globallis, čiji je cilj doprinos razvoju kulture i naučne discipline međunarodnih odnosa u Sloveniji,

"Iako sam se uvek trudio da se u datoj situaciji ponašam maksimalno džentlmenski, bonton mi se činio kao skup tradicionalnih pravila i smernica koje se više ne poštuju u tolikoj meri. Sada mi je jasno da nisam baš bio u pravu. A opet, nisam čak ni potpuno pogrešio."

Fakultet društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani nudi interdisciplinarne i interaktivne studijske programe iz oblasti političkih nauka, komunikologije, kulturoloških studija i sociologije. U ovom članku biće predstavljena dva studijska programa – Međunarodni odnosi i Studije politike i države.

Zbog sve veće globalizacije i dostupnosti međunarodnih programa razmene, sve više mladih razmišlja o studijama u inostranstvu. Da li je to pravi izbor – to mora odlučiti svako za sebe. Šta to podrazumeva, o čemu treba razmišljati kada govorimo o upisu i šta je sve potrebno za odlazak na studije

Povodom Međunarodnog dana ljudksih prava, Youth Vibes istražuje kakav je danas njihov položaj u društvu i kako je pandemija koronavirusa uticala na njih.

Razvojem tehnologije znatno je olakšan prenos informacija između ljudi, što je uslovilo i povećanje brzine njihove komunikacije.