Na raskrsnici

Na raskrsnici: Elektrotehnički fakultet u Beogradu

Kao najstariji fakultet na polju tehničkih nauka, Elektrotehnički fakultet u Beogradu (često skraćen kao ETF) ima prestižno mesto na nivou države i regiona.

Kao najstariji fakultet na polju tehničkih nauka, Elektrotehnički fakultet u Beogradu (često skraćen kao ETF) ima prestižno mesto na nivou države i regiona. Na upisu na fakultet se bira jedan od sledeća dva smera: Softversko inženjerstvo i Elektrotehnička i Računrstvo (često nazivan i Opšti smer). Dok SI smer traje četiri godine, nakon prve godine ER-a se opredeljuješ za jedan od sledećih smerova: Elektronika i digitalni sistemi, Energetika, Računarska tehnika i informatika, Signali i sistemi, Telekomnikacije i informacione tehnologije i Fizička elektronika.

Na ER smer se upisuje 400 studenata na teret budžeta i 140 samofinansirajućih, dok se na SI upisuje 30 na teret budžeta i 150 na samofinansiranje. Sve informacije o fakultetu, smerovima, predmetima i katedrama je moguće pronaći na sajtu fakulteta.

Kako upisati ETF?

Prijemni ispit za Elektrotehnički fakultet spada u najteže prijemne ispite na tehničkim fakultetima, pre svega zbog kompleksnosti zadataka. Ispit traje tri sata i polaže se u dva dana (prvi dan matematika, drugi dan fizika). Za ER smer se uzima bolje urađen ispit, dok za SI se isključivo gleda ispit iz matematike. Bodovi sa prijemnog nose 60 poena za generalni plasman, dok preostalih 40 bodova donose ocene iz srednje škole (zbir proseka iz sve četiri godine pomnožen sa dva).

Na ispitu iz matematike se odgovara na 20 zadataka sa ponuđenim odgovorima, pri čemu su zadaci sortirani po težini i nose određeni broj bodova (između tri i sedam). Među ponuđenim odgovorima se nalazi i mogućnost Ne znam, koja ne menja broj bodova. Netačan odgovor donosi umanjenje od deset procenata na mogući broj osvojenih bodova za taj zadatak (npr. ako zadatak nosi 4 poena, greška na tom zadatku oduzima 0.4 poena). Za razliku od matematike, prijemni ispit iz fizike sadrži pitanja od 3 do 8 poena. Ispit takođe sadrži 20 zadataka i takođe važi pravilo o negativnim poenima.

Koji smer izabrati?

Najbitnije pitanje prilikom odabira smera, kao i izbora samog fakulteta, je šta taj smer donosi. U prvoj godini, koja je i najveća enigma za studente, podela je takva da oba smera uče slične predmete, pre svega one vezane za tehničke nauke (matematika, fizika, programiranje, elektronika/elektrotehnika). Tu su takođe i laboratorijske vežbe, praktikumi i strani jezici.

Ukoliko je razlog upisa ETF-a programiranje, onda je Softversko inženjerstvo bolji izbor. Sa druge strane, ukoliko je cilj rad u polju elektronike, telekomunikacija ili energetike, onda je svakako bolja opcija smer Elektrotehnika i Računarstvo. Bitno je znati da, čak i ako se upiše ER smer, postoji modul Računarska tehnika i informatika, koji dosta zajedničkih predmeta ima sa SI smerom.

Šta nakon upisa?

Prilikom upisa se ostavljaju kontakt podaci pomoću kojih se neposredno pred početak godine student upućuje u dalju proceduru. Osim studentskog mejla, kojim se svi studenti obaveštavaju o obavezama i dešavanjima, studenti dobijaju i svoje mentorske grupe. U njima se tokom prve godine komunicira sa zadatim mentorom (starijim studentom) o pravima i obavezama na fakultetu.

Školska godina je podeljena na dva semestra (zimski od oktobra do februara, letnji od marta do septembra). Svi ispiti su jednosemestralni i polažu se kroz kolokvijume, domaće zadatke i laboratorijske vežbe, kao i ispite u nekom od rokova. Standardni rokovi su januarski, februarski, junski, julski i septembarski. Kolokvijumi se daju tokom kolokvijumskih nedelja raspoređenih tokom godine.

Zahvaljujući transparentnoj organizaciji fakulteta i dobroj komunikaciji profesora i studenata, sve informacije koje potencijalno nisu date se mogu dobiti od samih profesora, bilo na fakultetu ili putem elketronske pošte.

Šta mi donosi studiranje na ETF-u?

Sa završenim osnovnim akademskim studijama, studenti dobijaju zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva. Pored zvanja, fakultet daje i mnogo različitih mogućnosti za saradnje i prakse, što mladima u IT i sektoru tehničkih nauka znači prilikom zapošljavanja.

Naposletku, treba napomenuti i da fakultet donosi veliki broj poznanstava, kako u okvirima studentskih organizacija, tako i u okvirima studentskih takmičenja, manifestacija, žurki i proslava. Jedan od najpoznatijih beogradskih klubova za mlade, Klub Studenata Tehnike (KST), nalazi se u podrumu fakulteta i centralno je mesto okupljanja svih studenata tehničkih fakulteta (ETF, Mašinski, Građevinski i Arhitektonski fakultet).

Za više informacija pogledati sajt fakulteta i sajt za upis (link će biti objavljen na sajtu fakulteta u sekciji Upis), a moguće je i kontaktirati dopisnike portala.

Pretplati se
Obavesti o
guest
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare