Na raskrsnici

Na raskrsnici: Fakultet političkih nauka – politikologija

Fakultet političkih nauka je jedina visokoškolska ustanova u Srbiji primarno fokusirana na politikologiju. Na fakultetu postoje četiri smera: politikologija, međunarodne studije, novinarstvo i komunikologija, socijalna politika i socijalni rad. Politikološki smer jeste najopštiji. Nudi klasično teorijsko znanje iz politikologije, kao i teorijska i metodološka znanja važna za proučavaje političke teorije i političkog sistema.

Fakultet političkih nauka je jedina visokoškolska ustanova u Srbiji primarno fokusirana na politikologiju. Na fakultetu postoje četiri smera: politikologija, međunarodne studije, novinarstvo i komunikologija, socijalna politika i socijalni rad. Politikološki smer jeste najopštiji. Nudi klasično teorijsko znanje iz politikologije, kao i teorijska i metodološka znanja važna za proučavaje političke teorije i političkog sistema.

Prijemni ispit

Predmeti koji se polažu na prijemnom za smer politikologije jesu istorija, sociologija i ustav. Sam ispit obuhvata 60 pitanja, na zaokruživanje i dopunjavanje. Postoji 30 pitanja iz istorije, 20 iz sociologije i 10 iz ustava. Potrebni udžbenici jesu: Istorija za treći razredn gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera (Zavod za udžbenike – Bondžić Dragomir, Nikolić Kosta), Istorija za treći razred gimnazije prirodno matematičkog smera i četvrti razred opšteg i društveno-jezičkog smera (Zavod za udžbenike – Đurić Đorđe, Pavlović Momčilo), Sociologija za treći razred srednjih stručnih škola i četvrti razred gimnazije (Klett, grupa autora) i Ustav i prava građana za četvrti zazred gimnazije i treći i četvrti razred srednjih stručnih škola (Klett – Tadić Slavko). Literatura se inače koristi u nastavi i moguće je naći u knjižarama sa udžbenicima za srednju školu.

Svake godine održava se pripremna nastava koju drže profesori fakulteta. Termini su najčešći organizovani vikendima u februaru/martu i nedelju dana u junu nakon završetka nastave u srednjim školama.

Prijemni je isti za međunarodni i smer politikologije. Tako je moguće prijaviti se za oba smera i na prozivci izabrati koji smer student želi da upiše. Svake godine politikološki smer može da upiše 100 studenata, od kojih 35 na budžetu. Samofinansirajući student plaća školarinu u iznosu od 100.000 dinara u četiri rate. Minimum potrebnih poena prošle godine bio je 38,02; dok je za mesto na budžetu bilo potrebno 66,88.

Stariji studenti oformili su Facebook grupu kako bi učenici koji žele da upišu fakultet dobili adekvatnu pomoć. Grupa je otvorena za sva pitanja i nejasnoće koji mogu da nastanu tokom pripreme za prijemni ispit. Takođe, studenti objavljuju potencijalna pitanja, svoje beleške i savete.

Način rada

Godina počinje u oktobru i podeljena je na dva semestra: zimski i letnji. Prve dve godine, u svakom semestru se pohađa po 6 predmeta, a u trećoj i četvrtoj godini po 5. Jedini dvosemestralni predmet u prve dve godine jeste izabrani strani jezik (bira se između engleskog, francuskog i nemačkog). Neki od predmeta jesu Uvod u političku teoriju, Politički sistem Srbije, Politička antropologija, Javna uprava… Ceo spisak može se naći na sajtu fakulteta.

U zavisnosti od predmeta, predispitne obaveze obuhvataju rad na vežbama, u vidu prezentacija, aktivnosti i slično, i jedan do dva kolokvijuma. Ispiti su raspoređeni u 6 ispitnih rokova. Mogu biti usmeni i pismeni.

Aktivnosti na fakultetu

Fakultet političkih nauka bogat je studentskim organizacijama, događajima, programima i humanitarnim akcijama u koje studenti mogu da se uključe van redovnih obaveza. Neke od organizacija jesu Evropski studentski forum, Srpski studentski forum, Studentska unija, Studenti za slobodu. Fakultet ima i svoj debatni klub koji organizuje i debatni turnir Deni Krejn svake godine. Predavanja, tribine i diskusije su veoma česti i tiču se različitih aktuelnih tema. Okupljaju stručnjake iz oblasti medija, politike, istorije, ekonomije…

Šta posle fakulteta?

Po završetku ovog smera, stiče se zvanje diplomirani politikolog. Kako se i na samom sajtu govori: Studenti će biti osposobljeni da primenjuju i specifična stručna znanja koja omogućavaju da se profesionalno bave poslovima analitičara i organizatora u državnim organima, političkim partijama, lokalnoj samoupravi, javnim službama i korporacijama, kao i neprofitnim organizacijama. Ovaj studijski program će takođe osposobiti stručnjake u poslovima političkog odlučivanja i upravljanja, organizovanja poslova u različitim poljima političkog delovanja, podizanja političke kulture i formiranja demokratske javnosti.

Pretplati se
Obavesti o
guest
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare