Vesti

Poziv za delegate Evropskog parlamenta mladih je ponovo otvoren

Šta je Evropski parlament mladih?Evropski parlament mladih (EYP) je nevladina, neprofitna, nestranačka, omladinska organizacija prisutna u više od 40 zemalja širom Evrope sa ciljem da podstakne mlade ljude da preuzmu inicijativu i da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka i kulturnom razumevanju. EYP jedna je od najvećih evropskih platformi za neformalno obrazovanje, međunarodnu kulturnu razmenu […]