Društvo

Sa inkluzijom na ti: Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svake godine 03. decembra sa ciljem da promoviše ravnopravno učešće ovih osoba u zajednici i dovede do povećanja svesti o njiihovim problemima. Tim povodom smo razgovarali sa defektologom Slađanom Petrović i studentom treće godina Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Sarom Stojčić.