Društvo

Za šta Srbija glasa 16. januara?

Narodna skupština Republike Srbije donela je odluku o raspisivanju republičkog referenduma radi menjanja Ustava. Građani će 16.januara 2022.godine moći da izađu na glasanje i tako utiču na moguće promene najvažnijeg pravnog akta jedne države. 

Referendum je oblik neposrednog odlučivanja građana u donošenju političkih odluka. Građani odlučuju o pitanjima za koja je to Ustavom i zakonom određeno. Referendum raspisuje Narodna skupština na zahtev većine narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača. U ovom slučaju, raspisan referendum odnosi se na sistem pravosuđa.

„Da li ste za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“

Referendumsko pitanje na koje će građani Republike Srbije dati odgovor 16. januara 2022. godine zaokruživanjem ponuđenih odgovora DA ili NE. Iako se u osnovi ovo pitanje odnosi na promenu članova Ustava koji se tiču pravosuđa, to bi mogle da budu bilo koje promene Ustava RS. Ustavni amandmani, odnosno predlozi za izmenu ili dopunu Ustavnog predloga, trebalo bi da budu potvrđeni na referendumu.

Šta podrazumeva promena Ustava?

Promena Ustava RS podrazumeva da se izvrši izmeštanje odlučivanja iz Narodne skupštine RS u Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Time bi tela sačinjena od sudija i tužilaca birala nosioce funkcija umesto skupštine. Ukoliko skupština ne može da izabere istaknute pravnike, procedura prelazi na komisiju u sastavu od 5 članova. Predsednika Narodne skupštine RS, predsednika Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužioca i Zaštitnika građana.

Problem nije skupštinsko odlučivanje o nosiocima sudske vlasti. Problem je što je skupština proistekla iz partije, a ne iz naroda. Što važi proporcionalni izborni sistem, a ne većinski izborni sistem koji bi omogućio ulazak poslanika koji bi na kvalitetan način promišljali prilikom izbora nosilaca pravosudnih funkcija.

Uloga mladih na glasanju

Advokat Vladimir Terzić je u razgovoru za naš portal istakao da bi mladi trebalo da izađu na glasanje, da se aktivnije uključe u referendumsku kampanju jer, kako kaže, država će njima pasti na teret.

Izabrati sudije na opisani način može imati svoje posledice. Nemogućnost promene u narednih 4 godine, onemogućavanje promena i suštinske promene sistema u društvu. Posebno u toj sudskoj grani vlasti, gde bi se neka nova vlast onemogućila da na kvalitetan način reformiše pravosuđe, a samim tim sprovede nužne promene, pa i lustraciju, kaže advokat Vladimir Terzić.

Nove šanse jednim odgovorom

Po mom mišljenju mladi treba da izađu na referendum i zaokruže NE, jer je ovo samo lažno predstavljanje demokratije i samostalnosti jedne grane vlasti – sudske. Ukoliko zaokruže NE, mladi dobijaju šansu da na novim izborima izaberu drugu vlast. Da dolaskom nove zakonodavne vlasti bude izabrana i nova izvršna vlast, a na koncu i sudska, na kvalitetan način. Od skupštine koja će održavati u potpunosti raspoloženje naroda i građana, smatra advokat Terzić.

Dodaje da iza ovakvog pitanja stoji potreba da se na netransparentan način dođe do promene ustrojstva organa koji bira nosioce sudskih i tužilačkih funkcija, sve sa ciljem da u nastavku ustavnih promena dođe i do promena kojima bi se, kako kaže, promenio ustavno pravni položaj Kosova i Metohije.

Pretplati se
Obavesti o
guest
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare