Pitamo te Uncategorized

Seksualna objektivizacija žena u medijima – Šta je pogrešno u ovom naslovu?

Dominantna slika žena u medijima je stereotipna – žene se svode na fizički izgled i reproduktivnu funkciju, i najčešće su predstavljene u sferi koja se odnosi na kuću i porodicu. Isto tako, žene su često izložene seksualnoj objektivizaciji u medijima, gde se naglasak stavlja na njihova tela, dok se kod izveštavanja o muškarcima češće fokusira na njihova lica, čime se produbljuju rodni stereotipi. Ovakav medijski obrazac dodatno održava rodne stereotipe, marginalizuje žene i ograničava njihovu reperezentaciju u javnosti. Imamo li svest o tome kakav uticaj imaju ovakvi sadržaji na društvo?

Uncategorized

Ispravka teksta: Crno-beli svet platformskih radnika

Iz kompanije za platformsku dostavu ,,Volt“, upućena je ispravka teksta koji je izašao na Youth Vibes-u: ,,Crno beli svet platformskih radnika“.U tekstu se prvobitno navodi kao sagovornica Katarina Todorović, koja je bila posrednica Youth Vibes-ove komunikacije sa Voltom. Izjave za naš portal potpisuje HR menadžerka Ljiljana Jovanović.Takođe, iz kompanije Volt navode da se njihovi odgovori […]

Društvo Intervju Uncategorized

Jelena Anđelković: Obrazovanjem možemo da utičemo na razvoj bezbednosti

Jelena Anđelković ima 24. godine i studentkinja je političkih nauka u Beogradu. Ove godine došla je na ideju da organizuje Omladinski bezbednosni forum, a radi prikupljanja mišljenja mladih bila je u Nišu, te smo tu priliku iskoristile da razgovaramo o samom Forumu ali i o bezbednosti mladih u našoj zemlji.Omladinski bezbednosni forum je projekat koji […]